Google Plus logo

Google Plus

• Cho chữ vào giữa _ _ để in nghiêng.
• Cho chữ vào giữa * * để in đậm
• Cho chữ vào giữa – – để gạch ngang.
• Điền @ hoặc + trước tên ai đó để tag họ vào.
• Bấm ▽ để tùy chọn thêm cho post vừa đăng.
• Bấm K và J để lên xuống khi đọc stream.
• Bấm Enter để xuống dòng và Tab Enter để đăng bài.
• Chọn Mute để không bị báo notification liên quan đến post nào đó nữa.
• Hãy dùng thử tính năng chỉnh sửa hình ảnh của Google+ 😉
• Bạn được phép sửa nội dung post nhưng không được thay đổi đối tượng được đọc.
• Thận trọng trước những post Public: Google+ sẽ phát tán nó ra www chứ không giữ kín như Facebook.
• Đánh số trước từng Circle để sắp xếp stream theo thứ tự ưu tiên.
• Nên quản lý người dùng theo 2 nhóm Circle: theo sở thích và theo mức độ thân thiết.
• Suy nghĩ kỹ trước khi đưa ai đó vào Circle để không bị loạn thông tin trong Stream.
• Chọn Block để chặn thông tin từ  ai đó nếu cảm thấy bị làm phiền quá nhiều từ Incoming.
• Vào http://goo.gl/qENFL để tắt chế độ gửi email thông báo.
• Thay đổi tên trong Google+ sẽ kéo theo thay đổi trong các ứng dụng khác ma quan trọng nhất là email.
• Tài khoản Google+ liên quan đến email và vô số thứ khác trên mạng của bạn nên đừng nghịch dại kẻo bị block ID.
• Google không có link username ngắn như facebook vì sợ để lộ địa chỉ email của người dùng. Bạn có thể tạo link ngắn cho Google+ của mình ở địa chỉ http://gplus.to